10 faktaa kekkulitoiminnasta

Kaplaakin hallitushaku vuodelle 2018 on nyt auki. Kaplaakin syyskokouksessa 8.11. valitaan uuden puheenjohtajan lisäksi seitsemän uutta hallituksen jäsentä sekä killan uusi emäntä ja isäntä. Muut toimihenkilöt, paitsi EI-sektori ja fuksivastaava, valitaan vuoden vaihteessa uuden hallituksen toimesta. Kaikista muista kekkulipesteistä poiketen uusi fuksivastaava valitaan Kaplaakin kevätkokouksessa. Mukaan kekkulitoimintaan voivat hakea kaikki Kaplaakin varsinaiset jäsenet.

Kaplaakin hallituksen muodostavat seuraavat pestit: puheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava, opintovastaava, yrityssuhdevastaava, kv- ja ESTIEM-vastaava, excursiovastaava ja projektivastaava. Hallituksen lisäksi kekkulitoimintaa pyörittävät myös kahdeksan toimihenkilöä. Toimihenkilöiden pestejä ovat emäntä, isäntä, KV-toimihenkilö, PR-toimihenkilö, Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilö, TEK- ja alumnivastaava, kiltahuonetoimihenkilö ja fuksivastaava.

KAPKEK_RYHMÄKUVA

© Heikki Pohjolainen

 

Alle on listattu 10 faktaa kekkulitoiminnasta ja sen eduista. Lisää tietoa kekkulitoiminnasta saat nykyisiltä kekkuleilta ja nettisivuilta kohdasta toimenkuvat.

 1. Pääset vaikuttamaan Kaplaakin toimintaan.
  Kekkulina pääset vaikuttamaan killan joka päiväiseen toimintaan, luomaan uusia Kaplaakin tapahtumia ja perinteitä sekä vaikuttamaan etenkin oman vastuualueesi päätöksiin.
 2. Yleisesti hallitustoimintaan perehtyminen.
  Kekkulina saat käytännön kokemusta yhdistyksen hallituksen toiminnasta, kokoustekniikasta ja pestistäsi riippuen taloushallinnosta, pöytäkirjojen laatimisesta, johtamisesta ja eri asioiden organisoinnista.
 3. Muiden LUT:n kiltojen kanssa verkostoituminen ja yhteistyö.
  Lähes kaikissa kekkuli pesteissä pääset tekemään yhteistyötä muiden kiltojen kolleegoidesi kanssa. Esimerkiksi puheenjohtajana osallistut kiltaneuvostoon, opintovastaavana edunvalvontatoimikuntaan ja kv-ja ESTIEM-vastaavana kv-toimikuntaan.
 4. Muiden yliopistojen tutalaisten ja sidosryhmien kanssa verkostoituminen.
  Pääset verkostoitumaan  sisarkiltojen ja muiden sidosryhmien  kanssa erilaisissa yhteisissä tapahtumissa ja Tutapäivillä.

  Tutapäivät 2017 Oulussa

  Tutapäivät 2017 Oulussa

   

 5. Kehittää tiimityöskentelyäsi ja vastuunottamista
  Pääset työskentelemään koko vuoden huipputiimissä ja saatat tutustua oman kiltasikin sisällä uusiin ihmisiin. Pääset auttamaan myös oman vastuualueesi ulkopuolella olevissa kekkulihommissa.
 6. Pääset vaikuttamaan LUT:n tuotantotalouden koulutukseen.
  Etenkin opintoneuvoja on vastuussa kaplaakilaisten edunvalvonnasta koulutuspoliittisissa asioissa. Opintoneuvoja osallistuu puheenjohtajan ja muiden opiskelijaedustajien kanssa mm. tuotantotalouden kotipiiriin, mikä on killan ja koulutusohjelman välinen tapaaminen.
 7. Kaplaakin edustaminen erilaisissa tapahtumissa.
  Kaplaakin kekkulina pääset edustamaan kiltaa mm. muiden kiltojen vuosijuhlille ja tutatapahtumiin Suomessa ja ulkomailla.
 8. Kansainvälistyminen
  Etenkin kv- ja ESTIEM-vastaavana ja kv-toimihenkilönä pääset tutustumaan ESTIEM:n toimintaan ja tuotantotalouden kansainvälisiin opiskelijoihin, jotka opiskelevat GMIT- ja BA-ohjelmissa.
 9. Opintopisteet
  LUT myöntää vuoden hallitustoiminnasta kolme opintopistettä kaikille kaikille killan kekkuleille.
 10. Hallitusedut
  Jokainen Kaplaakin kekkuli saa samat niin kutsutut hallitusedut. Etuihin kuuluvat mm.  varma pääsy Kaplaakin vuosijuhlille, hallituksen tapahtumiin, Tutapäiville ja lähes kaikkiin fuksitapahtumiin.

 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Kaplaakin aktiivitoimintaan, muttet halua hakea hallitukseen tai toimihenkilöksi, voit hakea Kaplaakin toimikuntiin. Vujutoimikunta, Tutapäivien toimikunta ja yrityssuhdetiimi ovat myös hyvä tapa päästä mukaan Kaplaakin toimintaan. Vujutoimikunta nimensä mukaan järjestää keväällä Kaplaakin vuosijuhlat projektivastaavan johdolla. Keväällä 2018 perinteiset Tutapäivät järjestetään Lappeenrannassa ja projektivastaavan johdolla Tutapäivien toimikunta on tapahtumasta päävastuussa. Yrityssuhdetiimi pyrkii yrityssuhdevastaavan johdolla hankkimaan Kaplaakille uusia yhteistyökumppaneita ja myymään uusien fuksien haalareiden mainospaikkoja.

Stiina Luoma,
Opintovastaava

 

Kekkulit ja Kaplaakin vuosijuhlat 2017 © Miika Tiainen

Kekkulit Kaplaakin vuosijuhlilla 2017 © Miika Tiainen

Search