Uusista Kaplaakin fukseista kootaan syksyllä lähes heti fuksiviikkojen jälkeen fuksijaosto, joka järjestää yhdessä fuksivastaavan kanssa haluamansa tapahtuman, jäynän tai tempauksen. Fuksijaoston koko on yleensä noin 20 fuksia. Fuksijaoston jäsenet huolehtivat täysin itsenäisesti lähes kaikista tapahtumaan, jäynään tai tempaukseen liittyvistä järjestelyistä. Fuksivastaava kutsuu jaoston koolle säännöllisin väliajoin kokoustamaan ja päättämään yhteisistä asioista.

Kuvia vuoden 2017 fuksijaoston juhlista

Fuksijaosto 1
Fuksijaosto_1
Fuksijaosto_2
Fuksijaosto_7
Fuksijaosto_3
Fuksijaosto_4
Fuksijaosto_5
Fuksijaosto_6
Fuksijaosto_8
Search