Uusista Kaplaakin fukseista kootaan syksyllä lähes heti fuksiviikkojen jälkeen fuksijaosto, joka järjestää yhdessä fuksivastaavan kanssa haluamansa tapahtuman, jäynän tai tempauksen. Fuksijaoston koko on yleensä noin 20 fuksia. Fuksijaoston jäsenet huolehtivat täysin itsenäisesti lähes kaikesta tapahtuman, jäynän tai tempaukseen liittyvistä järjestelyistä. Fuksivastaava kutsuu jaoston koolle säännöllisin väliajoin kokoustamaan ja päättämään yhteisistä asioista.

Kuvia vuoden 2012 fuksijaoston juhlista

FJ 6
FJ-6
FJ-110
FJ-27
FJ-118
FJ-42
FJ-25
FJ-114