Fuksiviikkojen alussa fukseille jaetaan fuksipisteläystäkkeet. Läystäke on pahvinen lappu, johon fuksit keräävät ensimmäisen opiskeluvuoden aikana pisteitä erilaisista tapahtumista ja toimimisesta fuksivastaavalta. Fuksipisteläystäkkeen pistetarjonta on erittäin kattava, ja moni yrittääkin ensimmäisen vuotensa aikana ikuistaa nimensä teekkarilegendojen joukkoon keräämällä mahdollisimman monta pistettä. Tarpeeksi pisteitä kerättyään fuksipisteläystäke oikeuttaa fuksit saamaan teekkarilakkinsa keväisen Wappukasteen yhteydessä.

Search