Fuksiviikkojen alussa fukseille eli jaetaan fuksipisteläystäkkeet. Läystäke on pahvinen lappu, johon fuksit keräävät ensimmäisen opiskeluvuoden aikana erilaisista tapahtumista ja toimimisesta pisteitä fuksivastaavalta. Fuksipisteläystäkkeen pistetarjonta on erittäin kattava ja moni yrittääkin ensimmäisen vuoden aikanaan ikuistaa nimensä teekkarilegendojen joukkoon keräämällä mahdollisimman monta pistettä. Tarpeeksi pisteitä kerättyään fuksiläystäke oikeuttaa fuksit saamaan teekkarilakkinsa keväisen Wappukasteen yhteydessä.

Läystäke