LUT:N TUOTANTOTALOUDEN DI-OHJELMAT

Tänä syksynä LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelmassa käynnistettiin kaksi täysin uutta diplomi-insinööriohjelmaa. Myös koko koulutusohjelman rakenne on viime vuosien aikana muutettu vanhoista pääaineista uusiin kandi- ja DI-ohjelmiin. Tähän mennessä uusista ohjelmista on puhuttu paljon, mutta suurin osa siitä saadusta infosta on tullut suoraan ohjelmien johtajilta ja muulta LUT:n henkilökunnalta. Siksi päätimme kerätä joukon kaplaakilaisia eri DI-ohjelmista ja kysyä heidän mielipidettään omasta ohjelmastaan ja mitä heidän mielestään kannattaisi opiskella kandi-vaiheessa, jotta DI-ohjelman aloittaessa opiskelijalla olisi hyvät valmiudet opinnoissa.

Kokosimme kuusi LUT:n tuotantotalouden DI-opiskelijaa ja  kysyimme heiltä seuraavat kysymykset:

1. Mistä pidät DI-ohjelmassasi?

2. Mikä on vaikeinta DI-ohjelmassasi?

3. Kävitkö kandi-vaiheessa/aikaisemmissa opinnoissasi ohjelmaasi tukevia kursseja?

4. Jos kävit, miten ne ovat helpottaneet opintoja? / Jos et käynyt, miten se on vaikuttanut   opintoihin?

5. Lempikurssisi tähän mennessä? Miksi?

6. Mitä kursseja suosittelet käymään kandi-vaiheessa ennen omaa DI-ohjelmaasi?

7. Millaiselle opiskelijalle suosittelisit DI-ohjelmaa?

 

Tuotannon johtaminen

Pirita Härkönen
Vuosikurssi 2014
Tuotannon johtaminen

1. Tutkintorakenne on järkevä ja valinnaisuutta on riittävästi. Kurssit ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia.

2. Sivuopintoni on haastava, sillä sivuopinnot muuttuivat juuri siten, ettei kandissa käydystä sivuaineesta tullut riittävää pohjaa tähän DI-sivuopintopakettiin.

3. Ehdin kandi-vaiheessa jopa suorittaa hieman ohjelmaani kuuluvia DI-kursseja pois alta.

4. Kandi-tutkinto kokonaisuudessaan antaa hyvän pohjan DI-ohjelman opiskelulle. Toki siitä oli myös hyötyä, että kävi jo kandi-vaiheessa pari DI-kurssia. Sai jo vähän tuntumaa DI-puolen opiskeluun ja toisaalta nyt ei ole enää niin paljoa kursseja käytävänä.

5. Liiketoiminnan strateginen kehittäminen. Tällä kurssilla ei enää istuta luennoilla, vaan tähän asti opittu asia laitetaan käytäntöön ja aletaan työstää yritykselle uutta strategiaa. Toki tietoa syvennetään mm. tieteellisten artikkeleiden avulla. Pidin kurssissa siitä, että koko periodin ajan tehtävillä ryhmä- ja yksilötöillä kurssi on suoritettu ennen kuulusteluviikkoa. Lisäksi oma erityinen mielenkiinnon kohde on liiketoiminnan kehittäminen strategiatyön avulla.

6. Kannattaa tutustua oman DI-ohjelman tutkintorakenteeseen jo kandi-vaiheessa, ja katsoa millaiset kurssit tukevat tulevia DI-kursseja. Tässä myös opintoneuvoja voi auttaa ja antaa vinkkejä, ohjelmasta riippuen 🙂 Toki kannattaa myös käydä puhtaasti niitä kursseja, jotka vain kiinnostavat!

7. Tuotannon johtamisen DI-ohjelmaa suosittelen sellaisille opiskelijoille, joita kiinnostaa tuotantotaloudessa erityisesti kustannusjohtaminen, toimitusketjun johtaminen ja/tai systeemisuunnittelu. Näitä kaikkia osa-alueita pääsee syventämään tässä DI-ohjelmassa tai vaihtoehtoisesti voi keskittyä yhteen osa-alueeseen tarkemmin.

Antti Sinkkonen
Vuosikurssi 2014
Tuotannon johtaminen

1. Kurssit monipuolisia ja moduulirakenteen ansiosta voi koota itselleen mieleisen DI-tutkinnon. Kurssit pääasiassa case-kursseja, joista pidän enemmän kuin perinteisestä tenttimisestä.

2. Hmm, ehkä vaikeinta on ollut valita niitä itselle parhaita kursseja hyvin laajasta valinnasta. Lähes jokaisella kurssilla tehdään jonkinlaisia caseja jatkuvasti, joten DI-vaiheessa on kyllä enemmän kuormitusta, kun kandi-vaiheessa.

3. Kävin kandivaiheessa pääaineena kustannusjohtamista ja nyt DI-vaiheessa suoritan kursseja kustannusjohtamisen ja toimitusketjun johtamisen moduuleista eli voisi ehkä sanoa, että DI-vaihe on selkeä jatkumo omille kandiopinnoille.

4. Kandi-vaiheesta tutut aihepiirit, termit ja yleisesti toimitusketjun johtamisen ja kustannustenhallinnan näkökulma ovat kyllä luonnollisesti helpottaneet DI-vaiheen opintoja. Kursseilla pääsee suoraan hommiin ja casejen ratkonta on huomattavasti helpompaa, kun tietää että mistä siinä on kyse.

5. DI-vaiheessa tällä hetkellä käynnissä oleva Päätöksenteko ja asiantuntijatyö toimitusketjun kehittämisessä –kurssi, joka on mielestäni haastava kurssi, jossa opiskelijan tulee itse oivaltaa kysyä oikeita kysymyksiä ja rajata ratkaistavaa ongelmaa. Tehtävänanto on hyvin yleismaailmallinen ”kehitä toimitusketjua”, jonka jälkeen opiskelijan tulee itse selvittää yrityksen toimitusketjun ja varastonhallinnan ongelmat suuresta datamäärästä eli toisin sanottua pyörittää Exceliä niin maan perkeleesti. Hyvin opettavainen kurssi ja professorilta saa todella hyvää ohjausta ohjaussessioissa ja esitystilaisuuksissa.

6. Yleisesti kaikille tutalaisille suosittelisin käymään Tilinpäätösanalyysin, Tuotannon- ja materiaalinohjauksen kurssin sekä Koordinoinnin ja johtamisen keinot yrityksessä. Kyseiset kolme kurssia antaa hyvät perustiedot tuotantotalouden opiskelijalle ja varmistaa, että DI-vaiheen kursseihin vaadittavat perustiedot ovat hallussa.

7. Tuotantotalouden opiskelijalle, jota kiinnostaa toimitusketjun hallinta ja kustannusjohtaminen sekä haluaa laaja-alaisesti ymmärtää eri alojen yritysten toiminnasta sekä niiden kehittämisestä ja johtamisesta.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelma (SOTE-DI)

Eero Aho
Vuosikurssi 2017
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI

1. Koulutusohjelmamme on äärettömän ajankohtainen ja juuri ajankohtaisuuden myötä useat kurssit ovat luontaisesti nivoutuneet käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteita, vaikka itse kurssin sisältö ei SOTEen millään tavalla suoranaisesti liittyisikään. Koulutusohjelma on herättänyt kotipaikkakunnallani erittäin laajaa mielenkiintoa ja johtavat SOTE viranhaltijat ovat osoittaneet varauksettoman tuen opintoihin. Koulutusohjelmalle vaikuttaa olevan kysyntää työelämän markkinoilla ja se on omiaan lisäämään omaa opiskelumotivaatiota.

2. Tämänastisten kokemusten pohjalta voisin todeta puhtaasti matemaattisten kurssien olevan haasteellisinta. Numerot eivät ole aiemmissakaan opinnoissa olleet ystäviäni joten asia ei tullut yllätyksenä.

3. & 4. Aloitin opinnot suoraan maisterivaiheesta, ”tukeutuen” aiempaan tekniikan insinöörin (palopäällystön koulutusohjelma) tutkintoon. Aikaisemmat opinnot ovat toki auttaneet opintojen etenemisessä LUTissa, mutta suurempi hyöty on ollut poliittisesta harrastuneisuudesta, kuten toiminta esim. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden valtuuston puheenjohtajana. SOTEen liittyvät luottamustoimet ovat merkittävästi auttaneet kurssimenestyksessä kautta linjan.

5. Sosiaali- ja terveyspalvelut. Kurssi käsittelee minulle mielenkiintoisia asioita ja tukee menestymistä politiikassa sekä työelämäni haasteissa.

7.  Päämäärätietoiselle, uteliaalle ja itsenäiseen opiskeluun kykenevälle tulevaisuuden menestyjälle 😉

 

Global management of innovation and technology (GMIT)

Henri Takki
2014 vuosikurssi
GMIT

1. GMIT on hyvä yhdistelmä kansainvälisyyttä ja innovatiivisuutta painoittavia kursseja. Kaikki kurssit ovat myös englanniksi, joka on mielestäni sekä mahtavaa että haastavaa.

2. Vaihtareiden kanssa ryhmätyöskentely. Kulttuurit ovat erilaisia, joten ihmiset ovat usein tottuneet työskentelemään eri tavoilla. Kurssien aikana työskentelytavat kuitenkin usein yhtenäistyvät ja kokonaisuudesta saadaan aina sovittua kompromissi.

3. Kävin yhden kansainväliseen liiketoimintaan liittyvän kurssin (Managing International Business) ja yhden innovaatiojohtamiseen liittyvän kurssin (innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi).

4. KV-kurssi antoi hieman pohjaa GMIT:lle, sillä se käsitteli kansainvälistä liiketoimintaa perustasolla ja oli englanniksi. Innovaatiojohtamiseen liittyvä kurssi antoi samalla tavalla perusteet syvällisemmille kursseille, vaikka se oli suomeksi.

5. Internationalization of the firm. Kurssilla oli mukava opettaja ja tehokkaat työskentelytavat. Myös luennoilla ja caseissa käsitellyt teemat ja esimerkkiyritykset olivat nykyaikaisia ja mielenkiintoisia.

6. Tutan kandivaiheessa ei juuri ole GMIT:iin pohjustavia kursseja, joten tähän on vaikeaa vastata. Suosittelen ainakin samoja kursseja, joista koin olevan itselleni hyötyä GMIT-opintoja ajatellen.

7. Sellaiselle, joka on aidosti kiinnostunut kansainvälisestä liiketoiminnasta ja innovaatiojohtamisesta. GMIT sopii myös hyvän englannin kielen osaamisen omaavalle opiskelijalle.

 

Business Analytics (MBAN)

Joel Lahtinen
4. vuosikurssi, aloittanut 2013 ja käynyt vuoden ”vaihdossa” valtion palveluksessa 2014-2015.
Business analytics

1. BA on mielenkiintoinen paketti matemaattisten työkalujen yhdistämistä koneoppimiseen sekä tutalaiselle tutuksi tulevalle operaatioanalyysille, joka mahdollistaa monenlaisen työskentelyn kaikenlaiseen data-analyysiin liittyvässä yhä kehittyvässä yritysmaailmassa. Paketti on sekä mielenkiintoinen, että hyödyllinen, sillä analytiikka tulee näyttelemään yhä suurempaa roolia tulevaisuudessa.

2. Tiettyjen tehtävien ratkaisujen mallintaminen ymmärrettävään muotoon on usein haastavaa, sillä dataa on usein paljon ja se voi olla hyvinkin monimuotoista, joten tehtävän mallintaminen usein tarvitsee syvää ymmärrystä analyysin tarkoituksesta sekä matemaattista ymmärrystä.

3. & 4.  Tähän mennessä sanoisin, että parhaiten tukevat kurssit BA:a varten olivat perusmatematiikat ja tietojenkäsittelyn peruskurssi, koska matemaattinen osaaminen on välttämätöntä pystyäkseen tekemään data-analyysiä, joka suurimmaksi osaksi pohjautuu todennäisyyksiin. Suosittelen kaikille BA:a suunnittelevalle syventymään eritoten tilastomatematiikkaan sekä matriisilaskentaan. Lisäksi jokin Matlabin peruskurssi olisi erittäin suositeltavaa käydä aluksi pohjalle, jottei joutuisi aikamoiseen pyöritykseen alussa niin kuin allekirjoittanut. Ne ovat helpottaneet opintoja todella paljon, sillä moni opiskelija tulee teknisen laskennan puolelta ja useimmat luennoitsijat olettavat perusmatikoiden olevan hallussa ja eivät ala selittelemään turhia ”selviöitä” luentojen aikana

5. Vasta yhden jakson BA:n kursseja käyneenä on hieman paha lähteä arpomaan omaa lempikurssia, mutta Fuzzy sets and fuzzy logic on mielenkiintoinen peruskurssi, jossa käydään läpi matemaattisia keinoja esittää ja todistaa matemaattisesti asioita, jotka eivät ole absoluuttisia, vaan jossa kuuluminen vaikka tiettyyn segmenttiin riippuu pisteen/asian kuulumisen asteesta. Paremmin kurssi tunnetaan Savolaisena matikkana ”Voipi olla että on, mutta voipi olla olemattakin”.

6. Kurssit, jotka suosittelen ehdottomasti käymään ovat tietenkin perusmatematiikat ja lisäksi pidemmälle mentäessä eritoten tietotekniikan sivuaine tukee parhaiten BA:a. Jos haluaa analytiikan business-puolella olla myös heti alusta alkaen ässänä mukana, niin rahoituksen peruskursseja voi käydä pohjalle.

7. BA:a suosittelisin sellaiselle opiskelijalle, joka on analyyttisesti sekä hieman matemaattisesti orientoitunut ja haluaa oppia tulevaisuuden alaa, jossa pyritään löytämään optimaalisesti tehokkain/paras ratkaisu ja tunnistamaan suurissa kokonaisuuksissa tärkeimmät elementit onnistuvan lopputuloksen kannalta.

Ilari Tuomela
4. vuosikurssi
Business analytics

1. Business analyticsissä pääsee pohtimaan ja ratkomaan ongelmia, joita voisin kuvitella ratkovani myös työelämässä. Harjoitustöissämme olemme päässeet mallintamaan ja ennustamaan mm. osakekursseja. DI -ohjelmassa pääsee myös tutustumaan koneopin ja analytiikan uusimpiin menetelmiin ja trendeihin.

2. Ratkottavat ongelmat ovat ajoittain hyvin monimutkaisia matemaattisesti. Lisäksi on opittava paljon uutta suhteellisen lyhyessä ajassa.

3. Luin sivuaineena tietotekniikkaa, ja kävin paljon ohjelmoinnin kursseja. Kävin myös valinnaisina kursseina kauppatieteiden kursseja.

4. Ohjemoinnin kurssit ovat auttaneet hyvin paljon, koska käytännössä kaikilla kursseilla ohjelmoidaan. Tilastomatematiikkaa olisi kannattanut lukea enemmän, koska esimerkiksi malleja ja mallien toimivuutta arvioidaan usein tilastomatemaattisten menetelmien avulla.

5. Free Analytics Environment R. Kurssin harjoitustyön jälkeen huomasin data-analytiikan valtavan potentiaalin.

6. Ohjelmoinnin, tilastomatematiikan sekä kustannusjohtamisen/kauppatieteiden kursseja.

7. Pidät ohjelmoinnista, matematiikasta ja itsesi haastamisesta.

a

Näiden neljän DI-ohjelman lisäksi LUT:lla on vielä kaksi muuta tuotantotalouden DI-ohjelmaa: Yrittäjyys ja Lahdessa opetettava tuotantotalouden DI-ohjelma (TUDI). Näihin ohjelmiin on mahdollista hakea erikseen kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Lisätietoa eri DI-ohjelmista löydät helposti Unista. Sivulta löytyvät muun muassa jokaisen ohjelman kuvauksen ja osaamistavoitteet. Myös tuotantotalouden opintoneuvoja osaa neuvoa sinua kurssi ja DI-ohjelma valinnoissa (pirita.harkonen(at)lut.fi)

Stiina Luoma
Opintovastaava

Search