LUT:n tuotantotalouden tutkinto-ohjelmille myönnettiin toisen kerran kansainvälinen ASIIN-akkreditointi

blogi asiin

ASIIN-akkreditointikomissio on myöntänyt ASIIN-akkreditoinnin laatuleiman LUT:n Tuotantotalouden kandidaatin tutkinto-ohjelmalle sekä Tuotannon johtamisen DI- ja GMIT-ohjelmille. Ohjelmille myönnettiin ensimmäinen ASIIN-laatuleima 29.6.2011 ja uusinta-akkreditoinnin 30.6.2017. Tänä kesänä saatu akkreditointi on siis uusinta-akkreditointi ja se on myönnetty tuotantotalouden tutkinto-ohjelmille seuraavalle 7 vuodelle.

LUT päätti toteuttaa toisen kerran ASIIN-kriteerien mukaan tapahtuvan ulkopuolisen arvioinnin parantaakseen koulutuksensa laatua. Akkreditoinnin suoritti saksalainen ASIIN-organisaatio, jonka akkreditointi on tarkoitettu teknillistieteellisille ja luonnontieteellisille tutkinto-ohjelmille.

Akkreditointi nähdään LUT:n puolesta merkittävänä yliopiston kansainväliselle toiminnalle. Esimerkiksi uusia vaihtosopimuksia tehdessä laatuleimalla pystytään todistamaan opetuksen laatu ja opiskelijoille laatuleima varmistaa, että koulutus antaa ainakin tutkinnon edellyttämät valmiudet yleiseurooppalaisten kriteerien mukaan. Laatuleiman myöntämisen odotetaan myös edistävän tuotantotalouden opiskelijoiden kansainvälistä rekrytointia.

ASIIN-akkreditointi perustuu koulutusohjelman viime keväänä tekemään kattavaan itsearviointiin, kansainvälisen arviointiryhmän tekemään vierailuun Lappeenrannassa sekä arviointiryhmän toteuttamiin ryhmähaastatteluihin. Lopullisen päätöksen akkreditoinnin saamisesta teki akkreditointiorganisaation päättävä elin.

ASIIN-akkreditointi myönnettiin samalla 17 muulle LUT:n tekniikan tutkinto-ohjelmalle.

Hyvää kesän loppua!

Stiina Luoma
Opintovastaava

Search