LSS Kansikuva

Mikä Lean Six Sigma?

Olet ehkä kuullut kiltahuoneella pöhistävän jostakin Leanista, tai kuullut ohimennen aiheesta toimitusketjun johtamisen luennoilla. Olet saattanut perehtyä aiheeseen tarkemmin jonkun koulutyön merkeissä tai olet mahdollisesti päässyt osaksi jotain pienempää Lean-projektia kesätöissä. Lean saattaa kuulostaa tässä vaiheessa etäiselle, mutta vanhempien tieteenharjoittajien puheista päätellen tärkeälle ja hyödylliselle käsitteelle ymmärtää ja osata.

Olen Erik Lajunen, kolmannen vuosikurssin Kaplaakilainen ja minua pyydettiin avaamaan tänne blogiin Lean käsitettä. Tarkemmin ottaen aion puhua Lean Six Sigma (LSS) käsitteestä, joka on hieman päivitetty versio länsimaalaisten Japanista kaappaamasta Leanista. Kerron myös hieman LSS-kurssin sisällöstä ja omista kokemuksistani kurssilta. Jotta jatkaisit lukemista vielä hieman pidemmälle, avaan nopeasti omaa taustaani LSS:n parissa sekä annan motivaattorin aiheeseen perehtymiselle.

Tulin suorittaneeksi ESTIEM:in järjestämän LSS Green Belt -kurssin Itävallassa viime syksynä, josta matkaan tarttuikin niin sanottu Green belt -diplomi. Kyseinen diplomi todistaa kurssin hyväksyttyä suorittamista sekä oikeuttaa niiden ihan oikeiden projektitöiden etsimisen Green Belt -tasoisten projektien parissa. Varsinainen Green Belt -sertifikaatti myönnetään ensimmäisen projektin toteuttamisen jälkeen. Belt eli vyö on siis kamppailulajeistakin tuttu Lean osaamisesta käytettävä kansainvälinen luokitus ja Green belttinä sinut sisäistetään yrityksen kehittämisen osaprojektien itsenäiseksi toteuttajaksi. Kurssin lisäksi perehdyin perinteiseen Leaniin kandissani sekä suunnittelin ja toteutin pari Lean-aiheista projektia viime kesänä.

LSS_kurssi

Lean Six Sigmaan perehtymisen motivaattorina haluan korostaa, että LSS Green Belt -kurssin pitäisi alkaa myös meillä LUT:ssa ensi syksynä maistereille. Pelkkä kurssin suorittamisesta saatava diplomi on uskottava meriitti työnantajien parissa jopa täällä Suomessa, jossa tyypillisesti tullaan uusien käsitteiden ja toimintamallien parissa hieman jälkijunassa. Kurssin suorittaneille löytyykin hyvin laajalti töitä. Itsellenikin tarjottiin aikaisemmin mainitsemaani Green Belt -tason projektia ensi kesäksi. Myös kaksi muuta kurssin suorittanutta Kaplaakilaista pääsevät työskentelemään kesällä LSS-projektien parissa.

Mutta niin, mitä se Lean Six Sigma sitten todellisuudessa on ja miksi sen opiskelu kannattaa. Kurssin perusteella Lean Six Sigma on erilaisten käytännön projektien ja ongelmanratkaisutilanteiden järjestelmällistä suunnittelua ja toteuttamista dataa hyödyntäen. LSS onkin siitä hyödyllinen toimintatapa, että sitä käytettäessä ei tarvitse tietää ongelman aiheuttajaa eikä ongelman ratkaisua, vaan molempiin pyritään löytämään vastaus projektin edetessä. Käytännössä projektit siis jaetaan viiteen osaan, joista LSS porukka käyttää nimitystä DMAIC. Kirjainlyhenne muodostuukin projektin viidestä osa-alueesta, jotka ovat Define, Measure, Analyse, Improve ja Control. LSS-kurssilla pääsee sitten tutustumaan jokaisen osa-alueen sisältämiin työkaluihin ja käytäntöihin, joita on paljon. Ei siis kannata murehtia, että esittelisin työkalut tässä tekstissä, sillä silloin teksti venyisi aivan liian pitkäksi. Haluan kuitenkin avata intensiivikurssin sisältöä ja toteutusta hieman ja itse menetelmät voit mennä opiskelemaan kurssille!

LSS_Matriisi

LSS-kurssi eteni juuri mainitun DMAIC projektintoteutusmallin mukaisesti. Näin ollen jokaista osa-aluetta käsiteltiin tasapuolisesti ja kurssilla opittavien asioiden järjestys oli looginen ja mielekäs. Mielestäni opetus eteni järkevästi ja se auttoi hahmottamaan, miten oikeita kehitysprojekteja tulisi toteuttaa käytännössä. Intensiivikurssilla jokaista osa-aluetta käytiin lävitse hieman reilu päivä, joten kiire meinasi välillä aiheuttaa tuskanhikeä. Kurssin lopussa osallistujat jaettiin neljän hengen ryhmiin ja alkoi todellinen toiminta leikkimielisen kilpailun muodossa, jolloin meillä oli vajaat kaksi päivää aikaa ratkaista uusi case, jossa tuli hyödyntää jokaista DMAIC osa-aluetta. Kilpailu huipentui ratkaisujen esittelyyn ja diplomien jakoon. Todellisuuden tuntua kilpailuun toivat niskaan hengittäviksi projektinomistajiksi sekä apua tarjoaviksi vanhemmiksi lean-osaajiksi asettuneet kurssinpitäjät ja todella kiireinen aikataulu. LUT:iin tulevan LSS-kurssin on kuitenkin tarkoitus kestää täydet 6 viikkoa, joten kiire tuskin tulee ongelmaksi ja asioiden sisäistäminen muuttuu varmasti helpommaksi.

LSS_kurssikuva_3

Toivottavasti kirjoitus herätti jonkinlaista mielenkiintoa aihetta kohtaan ja mahdollisesti halua oppia lisää. ESTIEM järjestää useita Lean Six Sigma -kursseja vuodessa, joten tämän Suomessa parista kolmeen tuhanteen euroa maksavan kurssin pääsee suorittamaan ESTIEMin kautta hyvin edullisesti. Toivottavasti myös syksyn Lean Six Sigma Green Belt, 3op -kurssille osallistuu paljon väkeä, jotta Lean asiat alkavat täälläkin rullaamaan!

Erik Lajunen

Search