Miksi vastata kurssipalautteeseen?

                lut-logo-whiteKaplaaki_logo_ilman_taustaa

Lukuvuoden ensimmäiset kurssipalautekyselyt lähetetään taas muutaman viikon päästä ja tänä syksynä on ensi kertaa käytössä uusi kurssipalautelomake. Lomake koostuu viidestä yhteisestä kysymyksestä ja viidestä avoimen palautteen kohdasta, lisäksi kyselyssä on kurssiopettajan mahdolliset omat kysymykset. Uusi kurssipalautelomake perustuu lukuvuonna 2016-2017 tehtyyn tutkimukseen LUT:n kurssipalautteista. Tutkimuksen lopulliset tulokset julkaistaan myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Uudistuneella lomakkeella kysytään palautetta kurssin kuormittavuudesta ja opetusmenetelmistä sekä siitä, miten kurssin toteutustapa auttoi oppimaan. Lisäksi palautteessa arvioidaan omaa motivaatiota ja panostamista kurssiin. Uudella lomakkeella toivotaan erityisesti opiskelijoiden avointa palautetta, sillä se auttaa opettajia aina eniten kurssin kehittämisessä. Opettajat todella toivovat palautetta opiskelijoilta, jotta tietävät mihin suuntaan kursseja kannattaa kehittää.

Unknown-1

Etenkin fukseille tiedoksi, että jokaisesta LUT:n kurssista lähetetään kurssin osallistujille palautekysely, jonka avulla pyritään kehittämään kurssien sisältöä ja opetustapoja. Jokainen LUT:n kilta kerää oman koulutusohjelmansa kurssien palautteet ja keräävät niistä raportit, jotka lähetetään kurssin vastuuopettajalle. Jokainen opettaja on myös velvollinen antamaan vastapalautetta kurssista. Kaplaakin keräämät palautteet käydään myös läpi koulutusohjelman kanssa Kotipiirissä, joka on killan ja tuotantotalouden koulutusohjelman yhteinen kokous. Jos olet kiinnostunut osallistumaan kyseiseen kokoukseen, ole yhteydessä Kaplaakin opintoneuvojaan (opinto(at)kaplaaki.fi), kokous järjestetään neljä kertaa vuodessa.

IMG_7515

Kurssipalautteisiin vastaaminen on erittäin tärkeää, sillä muuten kursseja ei saada kehitettyä. Jotta kursseilla saadaan suuria muutoksia aikaan, tulee kyselyn vastausprosentin olla tarpeeksi suuri. Jäsenten on myös hyvä tietää, että killoille maksetaan palautteiden keräämisestä. Tällä hetkellä monen kurssin vastausprosentti on hyvin pieni, joten suuria muutoksia ei saada tehtyä. Myös positiivinen palaute on hyvä lähettää, jotta kurssien vastuuopettajat eivät muuta kurssien hyviä puolia.

Käykää siis vastaamassa kurssipalautekyselyyn, kun se tupsahtaa sähköpostiin. Ja vastata siis kannattaa, vaikka mielessä ei olisi mitään valittamista tai parannettavaa, sillä sekin on opettajille arvokas viesti. Me Kaplaakilla huolehdimme koulutusohjelman henkilöstön kanssa, että palautteet tulee käsiteltyä ja että ongelmiin tartutaan sekä siitä että hyvät kurssit huomataan.

Jos sinulla on ehdotuksia kurssipalautteiden vastausprosentin nostamiseksi tai kysymyksiä palautteeseen liittyen, voit olla yhteydessä Kaplaakin opintovastaavaan (opinto(at)kaplaaki.fi).

Stiina Luoma
Opintovastaava

Search