Kansikuva Kirjat

Mitä on killan tarjoama edunvalvonta?

Toivottavasti suurimalla osalla teistä fukseista on jo tässä vaiheessa syksyä Kaplaakin jäsenmaksu maksettuna. Nyt onkin aika miettiä, mitä kaikkea tällä jäsenmaksulla itselleen saa. Näkyvimpänä ovat varmasti haalarit, kotoisa kiltahuone ja toinen toistaan hulvattomammat tapahtumat, mutta unohduksiin saattaa jäädä killan tarjoama edunvalvonta. Mitä se onkaan ja miten siitä hyötyy?

Vaikka edunvalvonta ei ole esillä jäsenistölle samalla tavalla tapahtumina lukuvuoden aikana, sitäkin harjoitetaan tiiviisti koko lukuvuoden ajan. Näkyvin osuus on jokaisen periodin päätteeksi kerättävät kurssipalautteet. Niistä kootaan raportit kurssien vastuuopettajille, jotka sitten pyrkivät kehittämään kursseja saadun palautteen perusteella. Tuotantotalouden koulutusohjelman kurssien vastuuopettajat pitävät saamaansa palautetta tärkeänä, minkä vuoksi kursseja kehitetään vuosittain. Kurssipalautteeseen vastaaminen on siis todella tärkeää, jotta tuotantotalouden opiskelu pysyisi mielekkäänä ja tasokkaana tulevinakin vuosina.

Kurssipalautteita käsitellään myös tuotantotalouden koulutusohjelman kotipiirissä. Kotipiiri on tuotantotalouden koulutusohjelman ja killan edustajien välinen säännöllinen tapaaminen, jonka tarkoituksena on vaihtaa tietoa puolin ja toisin matalalla kynnyksellä. Kotipiirien järjestämisen etuina on mm. mahdollisuus nopeaan reagointiin toimenpiteitä vaativissa asioissa, opiskelijoiden hiljaisen tiedon kerääminen, sekä keskustelumahdollisuus tuotantotalouden opiskelijoita askarruttavista ajankohtaisista aiheista. Kotipiiriin osallistuu noin 15 ihmistä, mm. koulutusohjelman vastaava, kandi- ja DI-ohjelmien vastuuhenkilöitä, opintoneuvoja ja -ohjaajat, killan puheenjohtaja, opintovastaava ja neljä vaihtuvaa opiskelijaedustajaa. 

Kotipiirien lisäksi tutalaisten toiveita ja mielipiteitä kuunnellaan opintosuunnitelmien muodostamisessa. Vuosittain järjestetään opintosuunnitelmatyöpaja, jossa keskustellaan seuraavan lukuvuoden muutoksista ja parannusehdotuksista niin kurssi- kuin koko koulutusohjelmatasolla. Tätä varten Kaplaaki kerää opiskelijoiden mielipiteitä, jotta opinnot vastaisivat opiskelijoiden tarpeita. Palautetta antamalla pystyt siis vaikuttamaan konkreettisesti opetuksen laatuun ja sisältöön.

Muita kanavia, joissa tuotantotalouden opiskelijoiden asioita kuunnellaan, on LTKY:n edunvalvontatoimikunta, sekä LUT:n puolesta järjestettävät tapaamiset kiltojen opintovastaavien ja yliopiston edustajien kesken. Näiden tapaamisten myötä saadaan kaplaakilaisten mielipiteitä ja ajatuksia vietyä yliopiston ja LTKY:n tietouteen.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä, Kaplaaki tukee jäseniään myös yksilötasolla. Jos tunnet, että joku henkilö koulun puolesta kohtelee sinua väärin tai koet, että joku opettaja ei suoriudu tehtävistään tarvittavalla tasolla, voit ottaa yhteyttä opintovastaavaan. Hän voi viedä tilannettasi anonyymisti eteenpäin tiedoksi yliopistolle, jotta asiaan voidaan puuttua ja tilanne korjata.

Edunvalvonnan keskiössä on siis opiskelijoilta saatu palaute, jotta koulutusohjelmaamme voidaan kehittää meillä tutalaisille mieleiseen suuntaan. Vastaa ja vaikuta, niin voit olla aktiivisesti mukana tärkeässä kehitystyössä.

Katri Vauhkonen
Opintovastaava

Search