Opintovastaavan kuulumisia

Morjesta!

Tällä viikolla opintosektorilla tapahtunutta: Maanantaina järjestettiin edunvalvontailtapäivä, johon kokoontuivat mm. kiltojen opintovastaavat, Hallopedit, Schoolien johtaja ja yliopiston vararehtori. Tiistaina kokoonnuttiin titen ja tutan koulutusohjelmista vastaavien ja opintohenkilöiden kanssa keskustelamaan opinto-oikeuden lisäajan myöntämisen linjauksiin tulevista muutoksista.

Maanantaina puheenaiheina oli etenkin kuinka LUT lähtee kehittämään omaa opetustaan, jotta LUT:ista valmistuisi entistä kilpailukykyisempiä työntekijöitä ja opiskelu olisi tehokkaampaa ja kansainvälisesti mitattunakin laadukasta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen haettiin työkaluja muun muassa uusien opetustapojen kehittämisellä. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään mm. vähentämään ”paperitenttejä”, verkko-opetuksen käyttöasteen nostoa ja moodlen interaktiivisen käytön lisäämistä.

Esille nousi myös allekirjoittanutta kiinnostava aihe, duaalijärjestelmän purkaminen. Oma henkilökohtainen mielipiteeni on, ettei korkeakoulu yhdistäminen olisi järkevää. Mielestäni on huomattavasti hyödyllisempää kouluttaa niin insinöörejä kuin myös diplomi-insinöörejä. Koulutusten yhdistäminen poistaisi näiden hyödylliset erot. Yhteistyön lisääminen on toivottavaa korkeakoulujen välillä, mutta mielestäni yhdistämine olisi liian radikaalia. Lisää aiheesta muun muassa täältä: http://yle.fi/uutiset/korkeakoulujen_yhdistaminen_jakaa_mielipiteita__ei_pida_korjata_sellaista_mika_ei_ole_rikki/7884757

Tiistaina keskusteltiin opinto-oikeuden lisäajan myöntämisen linjauksiin tulevista muutoksista (klikkaa alla olevaa kuvaa). Linjauksiin haluttiin tehdä muutoksia, jotta olisi selkeämpää mihin lisäaikaa myönnetään ja millä perustein. Vaikka tämä ei olekaan monelle ajankohtainen aihe, eikä toivon mukaan tulevaisuudessakaan ole, on hyvä tiedostaa että esim. se kandin tutkinto täytyy ”muistaa” tehdä. Jos syystä x, tutkinnon suorittaminen kuitenkin viivästyy alla olevasta taulukosta saa tietoa millä ehdoin lisäaikaa myönnetään. Kokouksessa myös keskusteltiin mitkä ovat tutkintojen pullonkaulakohtia opiskelijoille ja kuinka niitä voitaisiin poistaa tai mahdollisesti helpottaa.

kokknmn

Hyvää Wapun odotusta!

Otso Holttinen

Varapuheenjohtaja ja opintovastaava

Search