Kuulumisia Kaplaakin kotipiiristä 5.2

Tiistaina 5.2 järjestettiin jälleen Kaplaakin kotipiiri, jossa keskustelimme ajankohtaisista aiheista koulun henkilökunnan kanssa. Paikalla oli myös runsain joukoin opintojen kehittämisestä kiinnostuneita Kaplaakin edustajia. Kotipiirin asialistalla oli näiden kahden tunnin aikana Kaplaakin sekä koulutusohjelmien kuulumisten kertominen ja yksittäisistä kursseista palautteen antaminen.

Kaplaakin kuulumisissa kerroimme uuden hallituksen järjestäytyneen ja päässeen hyvin vauhtiin uusien tehtäviensä parissa. Kerroimme myös hiukan menneistä tapahtumista ja tulevista 45. vuosijuhlista. Yleisenä keskustelun aiheena heräsi myös kaksiportaisuus ja siihen liittyvät seikat. Kävimme nopeasti läpi muutamia opiskelijoiden huolenaiheita asiaan liittyen ja päätimmekin tavata erikseen asian tiimoilta. Lupasimme kerätä tapaamista varten listaa tärkeimmistä asioista, jotta voimme yhdessä etsiä ratkaisuja askarruttaviin kysymyksiin tapaamisessa.

Koulutusohjelmien kuulumisissa kävimme läpi kandidaattiohjelmaan ja maisteriohjelmiin suunniteltuja muutoksia. Muutokset ovat tällä hetkellä vielä alustavia, koska ne hyväksytään alkukeväästä akateemisessa neuvostossa. Tällä hetkellä kandidaatin tutkintoon olisi tulossa muutamia uusia kursseja kuten myös useampaan maisteriohjelmaan. Muutoksia maisteriohjelmiin tuotantotalouden koulutusohjelmassa on tulossa myös muutama. Uutena koulutusohjelmana alkaa ”Data-analytiikka päätöksenteossa” ja ”Digitaalinen palvelutuotanto”. Näiden muutosten lisäksi Yrittäjyys LAHTI -ohjelma muuttaa kokonaan Lahteen ensi vuodesta lähtien. Lisäksi GMIT ohjelmaan on aloitettu keskustelu Eindhovenin kanssa double degree -tutkinnon suorittamisesta. Alustavia rakenteita voi tarkastella Facebookista Tuotantotalouden opintoneuvontaa -sivuilta.

Kotipiirin loppuvaiheessa kävimme läpi muutamia kursseja, jotka olivat nousseet esille 2. periodin kurssipalautteista. Palautetta annettiin etenkin Markkinoinnin perusteista, International Business Essentials -kurssista ja kahdesta sote -kurssista.  Paikalla oli myös paljon opiskelijoita, jotka jakoivat omakohtaisia kokemuksia kursseilta. Lopuksi syntyi vielä keskustelua kurssipalautteiden toimivuudesta ja niiden mahdollisista kehityskohteista, joita on aina tasaisin väliajoin hyvä miettiä.

Eero Tuomaala

Opintovastaava