Kaplaakin Alumni ry on yhdistys valmistuneille Kaplaakin alumneille. Alumnitoiminnassa Kaplaakin Alumin Ry:n jäsenenä pääset mukaan entisten kaplaakilaisten ja nykyisten työelämän tuotantotalouden taitajien verkostoon. Tämä luo mahdollisuuksia muun muassa verkostoitumiseen sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Yhdistys ylläpitää jäsenistönsä verkostoa ja järjestää jäsenistölleen erilaisia verkostoitumis-, koulutus- ja virkistystapahtumia.

Tapahtumista suurin ja tärkein on joka syksy pidettävä Täyskymppi -vuosikurssitapaaminen, joka kokoaa X*10-vuotta sitten LUT TuTa-opintonsa aloittaneet tapamaan vanhoja opiskelutovereitaan, verkostoitumaan muihin alan taitajiin sekä tutustumaan yliopiston ja teekkarikulttuurin nykytilanteeseen. Kaplaakin Alumni pitää yllä myös ammatillista LinkedIn-ryhmää, sekä välittää mahdollisia työharjoittelu- ja diplomityöpaikkoja nykyisille opiskelijoille Kaplaaki ry:n kautta.

Jäseneksi pääsevät Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa Tuotantotalouden opintonsa aloittaneet tekniikan ylioppilaat, tekniikan kandidaatit, diplomi-insinöörit ja tohtorit. Jäsenmaksu on 50€, joka maksetaan ainoastaan kerran jäseneksi liittyessä ja uusia maksuja ei tule sen jälkeen. Kriteerit täyttävät, hakemuksen lähettäneet ja sitä seuranneen liittymismaksun maksaneet henkilöt hyväksytään jäseniksi 1-2 kuukauden välein pidettävässä Kaplaakin Alumni Ry:n hallituksen kokouksessa.

Lisää ajantasaista tietoa ja liittyminen Kaplaakin Alumnien sivuilta!

Kaplaakin alumnitoimihenkilö: Pauli Karjalainen, tek@kaplaaki.fi