Opetuksen ja yliopiston toiminnan tarkastelu on yksi akateemisen opiskelijayhteisön perusarvoista. Mikäli jossakin asiassa on parannettavaa, täytyy kritiikki saada kahvipöytäkeskusteluista eteenpäin yliopiston henkilökunnan tietoisuuteen. Suuren ryhmän ääni painaa yhteisten etujen ajamisessa yksittäisten opiskelijoiden mielipiteitä enemmän. Juuri tämän vuoksi yksi Kaplaakin tärkeimmistä toimintamuodoista on jäsenistön edunvalvonta.

Kaplaakin hallituksesta puheenjohtaja sekä opintovastaava toimivat monissa jaostoissa ja työryhmissä, joista tieto välittyy Kaplaakin kautta jäsenistön tietoon. Yhteyttä pidetään aktiivisesti myös tuotantotalouden osaston, muiden kiltojen, ja LTKY:n kanssa. Kaplaakilla on siis suoria vaikutuskanavia monenlaiseen edunvalvontatyöhön.
Aloitteita voit tehdä joko ottamalla yhteyttä keneen tahansa Kaplaakin hallituksen jäseneen sähköpostilla tai nykäisemällä käytävällä hihasta. Halutessasi voit jättää anonyymisti palautetta opintoasioihin liittyen myös palaute-osion kautta tai Kaplaakin kiltahuoneella sijaitsevaan palaute-laatikkoon.

Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä jos kokee tai näkee minkäänlaista häirintä, syrjintää, ahdistelua, kiusaamista tai muuten epäasiallista käytöstä. Häirintäyhdyshenkilöille voi laittaa sähköpostia tai mennä puhumaan aina tarvittaessa. Häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Kaplaakin häirintäyhdyshenkilöt:

Jatta Mikkanen

jatta.mikkanen@student.lut.fi

Rasmus Lattu
rasmus.lattu@student.lut.fi

Hyödylliset linkit

Palauteenantokanava. Voit antaa palautetta opintoihin opintoihin tai killan toimintaan liittyvistä asioista. Palautteen voi antaa anonyymisti tai jättää oman sähköpostiositteen, jos haluaa vastauksen palautteeseen.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) edustajiston jäsenet näet tämän linkin takaa: http://ltky.fi/organisaatio 

LUT -yliopiston sekä muiden sidosryhmien hallintoelimissä on hallinnon opiskelijaedustajia (HallOpEd). Tämän linkin takaa näet LTKY:n valitsemat hallinnon opiskelijaedustajat: http://ltky.fi/halloped/