Kaplaaki tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tutustua yritysmaailmaan järjestämällä vuosittain excursioita, eli yritysvierailuja. Nämä yritysvierailut tehdään tuotantotalouden diplomi-insinöörin työkentän yrityksiin. Excursiot ovat myös Kaplaakin yksi yritysyhteistyömuoto, jonka avulla suhteet yhteistyöyrityksiin pidetään läheisinä. Myös jäsenistöllä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja toiveensa mahdollisista kohdeyrityksistä! Kaplaaki järjestää vuoden aikana myös erilaisia ’hupikursioita’, joissa matkataan bussilla ympäri Suomen vieraillen muiden paikkakuntien tuotantotalouden opiskelijoiden luona ja pidetään hauskaa yhdessä!

Vuoden aikana Kaplaaki järjestää ainakin:

  • Duunikursion
  • Kotimaan Rankan (kolme päivää kestävä hupikursio)
  • KotiSeutuKursion (tutummin KSK, Wapun aikana järjestettävä hupikursio)
  • Fuksikursion (syksyllä Kaplaakin uusille opiskelijoille järjestettävä excursio)
  • Pukukursion (loppuvuodesta järjestettävä, maisterivaiheen opiskelijoille suunnattu excursio)