Kaplaaki Jobs -sivulle kootaan yhteistyökumppaniemme avoinna olevia työpaikkoja. Kaplaaki Jobs on kohtaamispaikka kaplaakilaisille ja työnantajaorganisaatioille. Avoimet haut julkaistaan nettisivujen lisäksi Kaplaakin viikkotiedotteessa ja Kaplaaki Jobs Facebook – ryhmässä. Jos haluat avoinna olevan työ-, harjoittelu- tai muun vastaavan paikkasi Kaplaaki Jobs -sivulle, ota yhteyttä sähköpostitse Kaplaakin yrityssuhdevastaavaan osoitteeseen yritys@kaplaaki.fi.

Avoimet työpaikat

VALOR: Management Consulting & Investment Banking Internship 2023

More info on internship

DL 18.9.2022

Combient Foundry: Internship

More info on internships

DL 2.10.2022