Merkkiohjesääntö

I Killan Merkki

1 § Killan merkki

Tuotantotalouden Kilta Kaplaakin merkin muodostaa hammaspyörä. Hammaspyörän keskellä on taiteltuna köysi Hannunvaakunan muotoon, jossa vasemmalla ylhäällä köysi päättyy teekkaritupsuun. Köysi ei koske hammaspyörää missään kohtaa. Hammaspyörän ulkopuolella kulkee kehä, jossa lukevat hammaspyörän yläpuolella yliopiston lyhenne suuraakkosin, TUOTANTOTALOUS 1974, sekä alapuolella KAPLAAKI. Hammaspyörä ja kehät eivät ole kosketuksissa keskenään.

Merkin koko on vapaasti valittavissa. Merkin korkeus- ja leveyssuhteita ei saa muuttaa.

2 § Merkin käyttö

Killan merkin käytöstä päättää killan hallitus.

 

II Rintamerkki

3 § Killan rintamerkki

Rintamerkki on Kaplaakin virallinen merkki, jonka halkaisija on 14mm.

Kaplaakin puheenjohtajan ja puheenjohtajana toimineen merkki on kullanvärinen. Kaplaakin hallituksen jäsenen ja hallituksen jäsenenä toimineen rintamerkki on hopeanvärinen. Kaplaakin jäsenistön merkki on messinginvärinen.

Merkkiä kannetaan vasemmassa rintapielessä. Merkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.

Rintamerkin käyttöoikeuden saa teekkarilakin käyttöoikeuden yhteydessä. Käyttöoikeus on elinikäinen.

 

III Kiltanauha

4 § Kiltanauha

Kaplaakin kiltanauhassa on Kaplaakin ja Karjalan värit: Nauhan yläreuna on sininen ja alareunassa ylhäältäpäin lukien punainen ja musta raita.

Nauhan leveys on 36 mm jaettuna siten, että sininen raita on 24mm leveä ja punainen ja musta raita 6 mm leveitä.

5 § Kiltanauhan käyttö

Kiltanauhaa käyttävät killan jäsenet akateemisissa juhlatilaisuuksissa sekä

Kaplaakia edustettaessa.

Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli. Kiltanauhaa kannetaan sininen väri yläpuolella. Kiltanauhaa tulee käyttää yhdessä LTKY:n kuntanauhan kanssa, mikäli LTKY:n merkkiohjesääntö sallii kuntanauhan käytön. Muutoin kiltanauhaa käytetään yksin. Kaplaakin kiltanauhaa tulee kantaa LTKY:n kuntanauhan alapuolella.

Kiltanauhaan ei tule kiinnittää mitään, mitä siihen ei erikseen ole kiinnitettäväksi määrätty.

 

IV Ansiomerkit

6 § Ansiomerkit

Kaplaakin ansiomerkki on hopeinen killan merkki. Ansiomerkki on halkaisijaltaan 30mm. Merkki on kiinni 50 × 25 mm nauhassa, joka on väriltään Kaplaakin sininen.

Nauhassa on kiinni 8×27mm hopeinen kaiverruspala, johon on kaiverrettu etupuolelle ”Ansioitunut Kaplaakilainen” ja takapuolelle luovutusvuosi.

7 § Ansiomerkin myöntäminen

Ansiomerkin myöntämisestä päättää killan hallitus kokouksessaan, keskusteltuaan ensin aiemmin palkittujen kanssa ja/tai jäsenistön esitysten pohjalta.

Ansiomerkki voidaan myöntää entiselle tai nykyiselle Kaplaakin jäsenelle erityisen ansiokkaasta kiltatoiminnasta, tai muuten merkittävästä toiminnasta killan ja teekkarikulttuurin hyväksi.

Ansiomerkkiä ei voida myöntää killan istuvan hallituksen jäsenelle.

Ansiomerkkejä voidaan kerrallaan myöntää korkeintaan neljä(4) kappaletta.

8 § Ansiomerkin luovuttaminen

Ansiomerkki luovutetaan, mikäli mahdollista, Kaplaakin vuosijuhlilla.

 

V Kunniamerkit

9 § Kunniamerkit

Kaplaakin kunniamerkki on hopeinen killan merkki. Kunniamerkki on halkaisijaltaan 30mm. Merkki on kiinni 50 × 25 mm nauhassa, joka on väriltään Kaplaakin sininen.

 

Nauhassa on kiinni 8×27mm hopeinen kaiverruspala, johon on kaiverrettu etupuolelle ”Kunniakaplaakilainen” ja takapuolelle luovutusvuosi ja juokseva numerointi.

10 § Kunniamerkin myöntäminen

Kunniamerkin myöntämisestä päättää Killan hallitus kokouksessaan keskusteltuaan ensin aiemmin palkittujen kanssa ja/tai jäsenistön esitysten pohjalta.

Kunniamerkki voidaan myöntää killan ulkopuoliselle ansiokkaasta toiminnasta killan hyväksi.

Kunniamerkkejä voidaan myöntää kerrallaan vain yksi(1) kappale.

11 § Kunniamerkin luovuttaminen

Kunniamerkki luovutetaan, mikäli mahdollista, Kaplaakin vuosijuhlilla.

 

VI Erityisiä määräyksiä

12 § Sääntömuutokset

Muutokset näihin sääntöihin on hyväksyttävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

13 § Voimaantulo

Tämä merkkiohjesääntö astuu voimaan heti, kun sen on Kaplaakin yleiskokous hyväksynyt viralliseksi Kaplaakin merkkiohjesäännöksi.