Kaplaakin vuosittaisiin sitsikalenteriin kuuluvat muun muassa ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestettävät fuksisitsit sekä vanhoille tieteenharjoittajille suunnatut vanhojen sitsit. Sitsejä vietetään myös usein sisarkiltalaisten vierailujen yhteydessä sekä ympäri vuotta jäsenistön toiveita kuunnellen. Sitsit ovat merkittävä osa lappeen Rantalaista teekkarikultuuria, jota Kaplaaki omalta osaltaan ylläpitää ja harkitusti uudistaa muun muassa erilaisten teemojen avulla.

Tutustu sitsaamiskulttuuriin täällä!

Kaplaakin kuvagalleriassa voit tutustua mm. vuoden 2014 yhdessä koneenrakennuskillan kanssa järjestettyihin vanhojen sitseihin.