Kaplaaki järjestää paljon omia tapahtumia, sekä osallistuu myös tapahtumillaan LTKY:n tapahtumakiertoon. Tapahtumia järjestetään laidasta laitaan, ja niissä kuunnellaan jäsenistön toiveita. Kaplaaki järjestää vuoden tapahtumia lähes viikoittain ja niistä tunnetuimpia on erilaiset sitsit, Kaplaakin kyykkämestaruus, fuksijaoston bileet, Rankka ja tottakai vuoden kohokohta vuosijuhlat ja vuosijuhlien sillis.

Kaplaaki järjestää tapahtumia myös yhteistyökumppaneidensa kanssa. Case-tapahtumissa pääsee ratkomaan yhtiön antamia caseja, tutustumaan yhtiön toimintaan ja luomaan kontakteja. Yrityksiin pääsee myös tutustumaan excursioiden kautta, sekä vuona 2022 ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kaplaakin omassa rekrytointitapahtumassa, Firmafoorumissa.

Eniten tapahtumia on fuksiviikkojen ja Wapun aikaan, jotka kummatkin on LTKY:n organisoimat, mutta kiltojen toteuttamat. Fuksiviikot alkavat yleensä viikkoa ennen lukuvuoden alkua, ja niistä alkaa uuden opiskelijan matka fuksista teekkariksi. Fuksit julistetaan teekkareiksi Wappuna teekkarikasteen kautta. Wappu kestää lappeen Rannoilla kokonaisen kuukauden ja sen aikana Kaplaaki järjestää tapahtumakierron mukaisesti kaikille avoimia tapahtumia.

Parhaiten infoa Kaplaakin tulevista tapahtumista löydät Kaplaakin someista!