Kaplaaki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toiminnassa, jotta jokainen kokisi ympäristönsä Kaplaakissa mahdollisimman turvalliseksi. Yhdenvertaisuus on osa koko Kaplaakin toimintaa, ja mahdollisista puutteista, huomioista tai korjauksista kehotetaan olemaan yhteydessä Kaplaakin puheenjohtajaan, Anni kesäniemeen, tai häirintäyhdyshenkilöihin, Mimmi Parjaseen tai Riku Mattilaan (yhteystiedot).

Kaplaakin toiminnassa noudatetaan poikkeuksetta yhdenvertaisuus- sekä tasa-arvolakia sekä LTKY:n yhdenvertaisuusjulistusta. Kaplaakin toiminnassa jokainen on samanarvoinen riippumatta sukupuolesta, iästä, vuosikurssista, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Lue koko yhdenvertaisuusjulistus tästä.