Kaplaaki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toiminnassa, jotta jokainen kokisi ympäristönsä Kaplaakissa mahdollisimman turvalliseksi. Yhdenvertaisuus on osa koko Kaplaakin toimintaa, ja mahdollisista puutteista, huomioista tai korjauksista kehotetaan olemaan yhteydessä Kaplaakin puheenjohtajaan, Saku Blomiin, tai häirintäyhdyshenkilöihin, Jatta Mikkaseen tai Rasmus Lattuun (yhteystiedot).

Kaplaakin toiminnassa noudatetaan poikkeuksetta yhdenvertaisuus- sekä tasa-arvolakia sekä LTKY:n yhdenvertaisuusjulistusta. Kaplaakin toiminnassa jokainen on samanarvoinen riippumatta sukupuolesta, iästä, vuosikurssista, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Lue koko yhdenvertaisuusjulistus tästä.