Kaplaaki pyrkii kehittämään etenkin pitkäaikaista yhteistyötään yritysten kanssa. Yhteistyötoiminnan merkittävä tavoite on, että Kaplaakin yhteistyökumppanit pääsevät tutustumaan yliopistomaailman tuleviin huippuosaajiin. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään aina yrityskohtaisesti räätälöidyt sopimukset, jotta tuloksena on mahdollisimman kattava ja molempia osapuolia miellyttävä kokonaisuus. Yhteistyö killan kanssa kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin, jotta yrityksen tunnettuus opiskelijoiden keskuudessa alkaa jo opiskelijoiden ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Kaplaaki tarjoaa yrityksille monenlaisia yhteistyömuotoja, joita on esitelty alla. Killan toiminta kasvaa ja kehittyy jatkuvasti, joten uusia yhteistyön muotoja tulee jatkuvasti lisää. Lisäksi Kaplaaki on hyvin avoin toteuttamaan yrityksen toiveita, joten vastaanotamme ideoita mahdollisista yhteistyön muodoista mielellämme suoraan yrityksiltä. Keskustellaksesi tarkemmin yhteystyömahdollisuuksista, otathan yhteyttä Kaplaakin yrityssuhdevastaavaan:

Kreetta Härkönen

yritys@kaplaaki.fi

YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIA

Opiskelijahaalarimainokset

Haalareiden mainospaikat ovat yrityksille mainio tapa saada näkyvyyttä niin Kaplaakin jäsenten kuin muidenkin ainejärjestöjen opiskelijoiden keskuudessa. Haalarit tulevat uusien syksyllä aloittavien tuotantotalouden opiskelijoiden käyttöön keskimäärin tulevaksi viideksi vuodeksi, mikä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden lisätä näkyvyyttään pitkäaikaisesti. Yritysten on haalarimainosten avulla mahdollista lähteä tukemaan tulevaisuuden osaajien opiskelijataivalta ensimmäisistä hetkistä lähtien.

Vuosijuhlat

Killan vuosijuhlat ovat Kaplaakin kalenterivuoden suurin tapahtuma, jonne osallistuu opiskelijoiden lisäksi alumneja, koulutusohjelman henkilökuntaa sekä muita kutsuvieraita. Vuosijuhlat ovat erinomainen tilaisuus yritykselle saada näkyvyyttä tuotantotalouden ja muiden LUT-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa.

Sitsit ja muut tapahtumat

Kaplaaki järjestää vuoden aikana useita erilaisia tapahtumia fuksiviikoista alkaen, joita yritysten on mahdollista tukea ja siten taata näkyvyys opiskelijoiden keskuudessa.

Workshopit

Erilaiset workshopit, kuten case-illat ovat yritykselle erinomainen tapa tutustuttaa opiskelijat yrityksen toimialaan oikein yritysmaailman ongelman kautta. Workshoppien myötä yrityksen edustajat pääsevät tapaamaan opiskelijoita ja voivat samalla saada ratkaisuja yrityksen ongelmiin tai näkemystä suoraan alaa opiskelevilta tulevaisuuden työntekijöiltä.

Yritysvierailut

Yritysvierailut eli excursiot ovat loistava tilaisuus päästä tutustumaan opiskelijoihin sekä kertomaan yrityksenne toiminnasta. Excursion vastaanottajana yritykse on loistava tilaisuus löytää tulevaisuuden työntekijät ja kasvattaa positiivista mielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa. Vuoden aikana Kaplaaki järjestää useita excursioita niin fuksikursiosta vanhempien opiskelijoiden pukukursioon. Yritysvierailuista lisätietoa löytyy yrityksille-osion välilehdeltä.

Jäsenistöedut

Killan opiskelijat arvostavat yritysten tukea opiskelijaelämään erilaisten jäsenistöetujen muodossa. Jäsenistöedut voivat olla muun muassa sponsorointia kiltahuoneen hankintoihin, kuten kahvi- tee- tai välipalojen muodossa tai suoria alennuksia yrityksen tuotteista tai palveluista.

Nettisivut

Kaplaakin nettisivut ovat laaja tiedostus-, markkinointi- ja informaatiolähde opiskelijoille ja Kaplaakin yhteistyötahoille. Nettisivuilla vierailee niin Kaplaakin jäsenet, kuin tuotantotalouden opiskelijoista kiinnostuneet lukiolaiset, muut opiskelijat ja yritykset. Nettisivujen sisältö on laaja ja informaatiota löytyy niin jäsenistölle, alumneille kuin yrityksillekin. Mainos Kaplaakin verkkosivuilla takaa yrityksen näkyvyyden koko sopimuskauden ajan ja viestittää yrityksen halusta näkyä osana killan toimintaa.

Markkinointi

Kaplaakin yhteistyökumppanit saavat sopimuskauden ajaksi oikeudet yrityksen omaan markkinointiin ja viestintään Kaplaakin viestintä- ja sosiaalisen median kanavissa. Markkinointi voi pitää sisällä muun muassa yrityksen rekrytoinneista tiedottamista.

Rekrytointi

LUT-yliopiston tuotantotalouden koulutusohjelmassa on yhteensä seitsemän erilaista maisteriohjelmaa, joka takaa opiskelijoidemme monipuolisuuden. LUTista on mahdollisuus valmistua seuraavista opintosuunnista:

  • Global Management of Innovation and Technology
  • Innovation and Logistics
  • Data-analytiikka päätöksenteossa
  • Digitaalinen palvelutuotanto
  • Tuotannon johtaminen
  • Tuotantotalous
  • Yrittäjyys

Kaplaaki tarjoaa yhteistyökumppaneilleen suoran rekrytointikanavan jäsenistöönsä. Kaplaaki järjestää 13.1.2022 Kaplaakin Firmafoorumi -rekrytointitapahtuman, jonne osallistuu Kaplaakin jäsenet sekä yhteistyökumppaniyritykset. Kaplaakin jäsenille avoimista työpaikoista välitetään tieto viikkotiedotteessa, sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla. Kaplaakin nettisivuilla on Kaplaaki Jobs- sivusto, jonne yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa avoimista työpaikoistaan.

Akateeminen yhteistyö

Kaplaaki tekee tiivistä yhteistyötä LUT-yliopiston tuotantotalouden koulutusohjelman kanssa ja rakentaa opiskelijoille parempia kursseja. Kaplaakin yhteistyökumppanuuden kautta yritys saa väylän koulutusohjelmaan ja siten mahdollistaa akateemisen yhteistyön kursseilla, eli esimerkiksi vierailijaluennot. Akateemisen yhteistyön kautta yritys viestittää olevansa kiinnostunut opiskelijoidemme koulutuksesta sekä tavoittaa laaja-alaisesti LUT-yliopiston opiskelijoita.