1. periodin kotipiirikuulumiset

Lukuvuoden ensimmäisessä kotipiirissä kokoonnuttiin taas saman pöydän ääreen opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Yleisiä kuulumisia vaihdettiin tapaamisen alussa ja Kaplaakin suurimmat uutiset painottuivat juuri pidettyyn syyskokoukseen. Seuraavaksi kävimme kandidaatin sekä kaikkiin maisteriohjelmiin liittyvät uutiset.

Kandidaatin tutkintoon suuria muutoksia ei olla kaavailemassa. Vapaavalintaisiin opintoihin on tulossa uusi Engineering Ethics -kurssi koko LENSin koulutusohjelmalle. Ensi vuonna halutaan myös panostaa enemmän toisen vuoden opintojen ohjaukseen ja suunnitelmissa on vapaaehtoinen tilaisuus opintojen ohjaukselle.

Maisterissa ei ole näkyvissä suuria muutoksia myöskään. Alla listattuna kuitenkin muutama muutos kullekin ohjelmalle.

Data-analytiikka päätöksenteossa: Opiskelijoilta ei olla vielä saatu palautetta, joten suurille muutoksille ei ole tarvetta. Rakenteeseen lisätään kuitenkin muutamia uusia kursseja.

Tuotannon johtamisen ohjelmassa halutaan jatkossa varmistaa entistä paremmin uusien opiskelijoiden osaaminen. Tämä varmistetaan paremmilla johdantokursseilla.

GMIT ohjelmassa ei muutoksia pakollisiin opintoihin. Ohjelma alkaa tekemään yhteistyötä ESTIEMin kanssa, mikä mahdollistaa mainostamisen ESTIEM jakelukanavia pitkin.

Lahden yrittäjyysohjelma tulee avautumaan ensi syksynä myös tuotantotalouden kandidaatin opiskelijoille. Ohjelman rakenteeseen ei ole tulossa muutoksia, mutta kurssien sisällä pientä hiomista.

Digitaalinen palvelutuotanto esitteli myös suunnitellut rakenteet. Rakenteet eroavat hieman riippuen siitä, onko aloittaneet omia kandeja vai onko ohjelmaan tultu suoraan DI vaiheeseen.